2004 - Musicall- in - Next Generation

6,7 en 8 Februari 2004

MUSICALL-IN

Voor de pauze zijn fragmenten uit Chess, een musical waaruit u vele nummers zult herkennen.

En na de pauze een zeer muzikaal en kleurrijk spektakel uit de musical De klokkenluider van de Notre Dame.

CHESS

De Russische schaker Anatoly Sergievsky verlaat zijn appartement in de buitenwijk van Moskou, op weg naar het grootste schaaktoernooi van 1986. Hij wordt vergezeld door KGB-agent en adviseur Molokov. In Merano, Italië, ontmoeten ze de Amerikaan, titelverdediger schaken, Freddie Trumper en zijn adviseur Florence Vaszi. Freddie veroorzaakt een schandaal in de lobby van het hotel als hij Anatoly beledigt. De scène leidt tot een flinke woordenwisseling tussen Freddie en Florence. Zij denkt aan hoe haar vader werd opgepakt in Hongarije, toen zij nog een kind was.

Het schaakkampioenschap opent met een ceremonie door de scheidsrechter. Tijdens het eerste spel verliest Freddie zijn beheersing de schakers vliegen elkaar in de haren en de wedstrijd wordt onderbroken.’s Avonds ontmoeten Florence en Anatoly elkaar aan de bar in het hotel. Ze worden wederzijds tot elkaar aangetrokken en ze verlaten beiden het hotel.

Een dag later houdt Freddie beschuldigend de krant voor Florence’s neus, waarin foto’s staan van haar met Anatoly. De confrontatie eindigt hiermee dat Florence, Freddie verlaat.

Ondertussen arriveert Svetlana, de echtgenoot van Anatoly, in Merano. Anatoly’s gevoelens en trouw worden op de proef gesteld door Svetlana en de KGB. Anatoly verlaat het hotel. In een druk Merano, waar van allerlei festiviteiten aan de gang zijn, treffen Anatoly en Florence elkaar. Ze beleven enkele gelukkige momenten, totdat plotseling Freddie voor hun neus staat en er een flinke ruzie ontstaat. Tijdens de kalmte na de storm zoeken Anatoly en Florence genegenheid bij elkaar. De scheidsrechter kondigt aan dat de wedstrijd door zal gaan. Is het niet vreemd dat mensen zoveel hechten aan hun emoties en hun problemen, alsof ze bijna veel liever dan zelf te spelen, door anderen worden bespeeld? Alle passie en leed, liefde haat ten spijt. Dit schaakspel bewijst een genadeloos feit. Het is degene in de sterkste positie, die uiteindelijk doet wat hij wil. Na de wedstrijd, nemen Anatoly en Florence afscheid van elkaar en gaan beiden hun eigen weg.

DE KLOKKENLUIDER VAN DE NOTRE DAME

Quasimodo is een mysterieuze, misvormde man. Maar hij is lief, integer en zeer onderdanig aan rechter Frollo. Door ’t lot zit hij zijn leven lang al opgesloten in de klokkentoren van de Notre Dame te Parijs. Rechter Frollo heeft hem op ’n kwade dag uit de handen van zijn zigeunermoeder gerukt. Frollo werd toen door de aartsbisschop op zijn geweten aangesproken en heeft daarom Quasimodo toch ’n plaats gegeven in de klokkentoren van de Notre Dame. In de toren heeft Quasimodo 2 vrienden, de waterspuwers. Volgens Frollo zijn ze van steen, maar Quasimodo kan zijn verhalen bij hen kwijt. Ze maken het leven voor hem in de toren ’n beetje aangenamer. Jaarlijks wordt er op het plein voor de Notre Dame een narrenfestival gevierd. Als men bezig is met de voorbereidingen voor het festival arriveert Phoebus. Een aardige kapitein, hij komt van het front en zoekt nu wat rust en ontspanning. Het festival is een feest met veel muziek, dans en ook wordt tijdens het festival de persoon met het lelijkste masker tot koning gekroond. Quasimodo zou zo graag eens in levende lijve op het festival aanwezig zijn. Maar is dat voor hem wel weggelegd? Hij mag van Frollo immers de toren niet verlaten. De waterspuwers moedigen hem aan om één keer ongehoorzaam te zijn en voor één dag uit de toren te klimmen en het grote feest van dichtbij te beleven. Als de dag daar is trekt Quasimodo de stoute schoenen aan en verlaat voor één dag de toren om het feest daarbuiten bij te wonen. Al stuntelend loopt hij tegen Esmeralda op. Zij vindt zijn “masker” te gek. Quasimodo kijkt vol bewondering naar het kleurrijke geheel en geniet van de vrolijkheid. Dan is het moment daar dat de “narrenkoning”wordt gekozen. Esmeralda haalt Quasimodo uit het publiek en trekt hem het toneel op. En zo wordt Quasimodo tot “narrenkoning”gekroond.

Frollo is jaloers en hij vindt dat Quasimodo moet voelen dat hij fout is. Esmeralda komt voor Quasimodo op. Frollo kookt dan van woede want hij kan niet uitstaan dat die onweerstaanbaar mooie zigeunerin (op wie hij in werkelijkheid verliefd is) het gedrocht Quasimodo beschermt in deze benarde situatie. Frollo gebiedt de soldaten om Esmeralda gevangen te nemen, maar zij weet te vluchten en vindt in de kerk haar toevluchtsoord. Daar bidt zij om gerechtigheid en bescherming voor mensen die “anders” zijn. Quasimodo biedt haar aan in de toren te blijven, maar Esmeralda kan niet in de toren blijven. Een zigeunerin sterft van verdriet als zij opgesloten is en verbannen van haar medemensen. Daarom helpt Quasimodo haar te ontsnappen uit de kerk. Esmeralda bedankt Quasimodo met een kus en ze vlucht naar het Hof der Wonderen waar de zigeuners van Parijs wonen. Helaas vinden Frollo en zijn leger Het Hof Der Wonderen. Zij vallen aan en nemen Esmeralda gevangen. Phoebus wordt ook opgesloten en Quasimodo moet terug in de toren.Op het kerkplein wordt een brandstapel gemaakt om Esmeralda te verbranden. De waterspuwers spreken Quasimodo op zijn gevoel aan hij is toch immers een mens van vlees en bloed hij moet haar bevrijden.

Het Artistiek team 

Artistiek leider/Dirigent

: Dirk Kokx

Regisseur

: Karel Hesselberth

Repetitor

: Ton van Alphen

Produktieleider

: Jac Jansen


Alle producties / evenementen
 
 

STEL JE EENS VOORMarja van Bokhoven
Jarig op 27 Januari