2011 - 3 musketiers

3 Musketiers

Het verhaal

Parijs 1626. De jonge, onervaren Lodewijk XIII zit op de troon, maar de werkelijke macht is in handen van de even devote als geslepen kardinaal Richelieu. Ondertussen, in een gehucht in Zuid- Frankrijk, zadelt de jonge, idealistische d’Artagnan zijn paard om naar Parijs te trekken. Het is zijn grote droom om, net als zijn vader, musketier te worden en zo toe te treden tot het elitecorps van de koning.
Onderweg belandt hij in een herberg. Hij is er getuige van hoe de hugenoten (protestanten ) en de katholieken elkaar naar het leven staan. De Franse hugenoten worden gesteund door het protestante Engeland, dat met een invasie dreigt als hun geloofsgenoten niet door Richelieu met rust gelaten worden. De spanning tussen beide naties loopt op.
In diezelfde herberg heeft Rochefort, de kwade handlanger van Richelieu, een afspraak met Milady de Winter. Deze femme fatale spioneert aan het Britse hof in opdracht van de kardinaal. Richelieu is de enige die haar af kan helpen van de Franse lelie, het brandmerk op haar schouder, dat ze ooit kreeg als straf voor hoererij en dieverij. Ze doet verslag van haar laatste bevindingen aan Rochefort.
In Parijs maakt d’Artagnan kennis met de drie musketiers: Athos, Porthos en Aramis. De drie hebben zijn vader nog gekend en zijn onder de indruk van de frappante gelijkenis. Ze nemen hem op in hun kring. Ook ontmoet d’Artagnan de lieftallige Constance. Zij is de kamenierster van koningin Anna, de vrouw van Lodewijk XIII. D’Artagnan is op slag verliefd.
Ondertussen zint Richelieu op een manier om de hugenoten te isoleren en aan te pakken. Hij zet koningin Anna aan tot het schrijven van een brief aan Lord Buckingham, haar voormalige geliefde en nu premier van Engeland. Die brief moet Buckingham ertoe bewegen zijn steun aan de hugenoten in te trekken. De koning weet ondertussen van niets.
Buckingham komt, incognito, naar Parijs. Hij houdt nog steeds van haar en zij van hem. Desondanks wil ze zijn gevoelens niet beantwoorden. Ze heeft zich neergelegd bij haar nieuwe rol als vorstin van Frankrijk. Toch, om hun verbondenheid te bevestigen, schenkt ze Buckingham in een opwelling haar diamanten ketting die deel uitmaakt van de kroonjuwelen. Milady is er heimelijk getuige van en geeft dit direct door aan Richelieu. Die ziet zijn kans om Anna in diskrediet te brengen. Hij beweegt de koning ertoe een groot bal te geven ter ere van diens verjaardag. Uiteraard dient het vorstenpaar dan alle kroonjuwelen te dragen. Anna zal in gebreke blijven en een verraadster blijken. De woedende koning zal Richelieu vervolgens toestemming geven om af te rekenen met de hugenoten.
Anna raakt in paniek en neemt Constance in vertrouwen. Zij vraagt d’Artagnan om in Engeland de diamanten terug te halen. D’Artagnan gaat op weg, vergezeld door zijn drie vrienden. Maar onderweg raakt hij ze een voor een kwijt omdat Rochefort hen op de huid zit. D’Artagnan komt aan bij Buckingham. Deze geeft de diamanten met tegenzin aan d’Artagnan mee en realiseert zich tegelijkertijd dat het nu zijn plicht is om de hugenoten te steunen. D’Artagnan is in verwarring: zijn missie lijkt geslaagd maar de keerzijde is oorlog.
Op de terugreis probeert Milady, met list en verleiding, de diamanten te stelen. Maar d’Artagnan weet te ontkomen. Milady is in alle staten. Nu zal zij nooit meer van haar brandmerk afkomen.
Richelieu bedenkt een laatste list: hij zet Constance gevangen in een klooster. Hij zal haar vrijlaten als hij de diamanten krijgt. Milady past niet meer in zijn plannen en hij probeert haar buiten spel te zetten. De verbitterde Milady besluit haar woede te richten op Constance, die ze vergiftigd. D’Artagnan, herenigd met zijn drie vrienden is nog net op tijd om de stervende Constance in zijn armen te sluiten. De musketiers spreken het doodvonnis over Milady uit.
Inmiddels is het bal begonnen. Richelieu denkt in zijn opzet te slagen, maar d’Artagnan weet de diamanten op tijd terug te geven aan koningin Anna. Richelieu wordt ontmaskerd, de heldenmoed van d’Artagnan is bewezen en zijn grote droom gaat in vervulling: de koning benoemt hem tot musketier.


Alle producties / evenementen
 
 

STEL JE EENS VOORNext is de naam
Jarig op 23 Mei

Aangenaam Musicalvereniging Next  Waalwijk is de naam. 
Next is een musicalvereniging uit Waalwijk. Iedere 2 jaar staat next op de... >> Lees meer