Logo Musicalvereniging Next

Missie en Visie

Missie

Musicalvereniging Next is een vaste waarde binnen de culturele sector in de gemeente Waalwijk. De vereniging draagt  daaraan bij door middel van musicalvoorstellingen en door een bijdrage op georganiseerde evenementen binnen de gemeente.
Musicalvereniging Next is een vereniging die waarde hecht aan haar vaste leden. Dit uit zich door oog voor elkaar te hebben. Naast streven naar een hoge kwaliteit van producties biedt de vereniging ruimte voor groei en ambities van de (cast)leden.
Ook wordt er op structurele basis ruimte gemaakt voor bijeenkomsten en is er een positieve groepssfeer (binnen en buiten repetities).
Hierdoor is er een open en eerlijke cultuur en straalt de vereniging vertrouwen uit.
Er is ruimte voor een open communicatie en het geven en ontvangen van feedback.
De vaste basis van Musicalvereniging Next is het artistiek team bestaande uit tenminste een dirigent en regisseur.

Visie
Musicalvereniging Next staat elke 12 maanden op de planken met een productie. Daarbij wordt bijgedragen aan de culturele flora van de gemeente Waalwijk.
Musicalvereniging Next zorgt voor het behouden van een basis van tenminste 20 actief zingende leden. Waarbij elk jaar een groei van 5% in het ledenbestand wordt behaald en nagestreefd.
Musicalvereniging Next zorgt voor een hoge kwaliteit van amateur producties waarbij ruimte is en blijft voor groei en ontwikkeling.
Musicalvereniging Next zorgt voor een positieve balans in de inkomsten en uitgaven.