De muzikale avonturen van Maike, een Limburgs meisje in Brabant

Ik ben geboren in Heerlen, Zuid Limburg, op de verjaardag van mijn vader. Mijn eerste muzikale indrukken zal ik daarvóór hebben gekregen, want mijn moeder speelde piano en had haar studie afgesloten met het staatsdiploma piano. Dat examen was toendertijd op één dag alle theorie en praktijk examens doen en daarvoor moest je naar Den Haag. Mijn vader hield van harmoniemuziek, en dan met name van marsmuziek, waarop hij met mij en mijn twee jongere broers door de huiskamer marcheerde.

Mijn eerste muzikale vorming kreeg ik van mijn moeder op ongeveer 7-jarige leeftijd: pianoles. Tegelijkertijd startten twee jaar A(lgemeen) V(oorbereidend) M(uzikaal) O(nderwijs) na school op een van de basisscholen in de buurt. Parallel volgde ik samen met mijn oudste broer blokfluitles aan de muziekschool. Toen ik naar de middelbare school ging, verruilde ik de pianolessen van mijn moeder voor lessen op de muziekschool. In het laatste jaar van de middelbare school deed ik toelating voor piano bij het conservatorium in Maastricht en werd ik aangenomen. Ondertussen had ik een aardige jongen leren kennen die saxofoon speelde in de harmonie van Nuth, op acht kilometer van Heerlen. Het leek mij wel leuk een gezamelijke hobby te hebben en koos voor de cornet. Die aardige jongen en ik speelden samen stukken voor sax en piano die ik meenam van de bibliotheek van het conservatorium of arrangeerde. We hebben vaker missen opgeluisterd (dan met orgel) en een aantal muzikale middagen verzorgd met muziek van Bach tot Gershwin. Tijdens de pianostudie gaf ik pianoles en was ik dirigent en organist in een kloosterbejaardenoord: elke week repetitie en elke zondag de mis spelen. Daarnaast dirigeerde ik het dameskoor van een parochie. En speelde ik cornet in de harmonie.

Na mijn studie kreeg die aardige jongen, waar ik ondertussen mee getrouwd was en nog steeds ben, Stef, een baan in Dongen. We konden een woning krijgen in Kaatsheuvel en zo kwamen we in Brabant terecht. Ik kon toen, in 1988, meteen aan de slag als organist in de St. Janskerk in Kaatsheuvel, als pianist bij Operakoor Belcanto, als dirigent van het koor op de Vossenberg en ging verder met pianoles geven. Stef ging spelen bij de harmonie. Dat waren allemaal gezelschappen om meteen mee in te burgeren en de taal te leren… In 1991 en 1992 werden onze kinderen Vera en Jean geboren en begin 1993 zag ons bedrijf DRIELUIK het levenslicht.

Seizoenen komen, seizoenen gaan. Belcanto en ik scheidden in 2016 en ik ben nog steeds organist in de St. Jan, toetsenist bij Musicalvereniging Next in Waalwijk en Laudate Dominum in Sprang-Capelle en speel nog steeds bij de harmonie. 

De muziek en mijn werk in ons bedrijf DRIELUIK wisselen elkaar steeds af, spanning en ontspanning, allebei creatief en scheppend. Steeds weer verrassend, nooit saai. En zo hoop ik nog een aantal jaar door te gaan.